Đề kiểm tra giữa học kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 9)

  • 259 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Buta-1,3-đien phản ứng với HBr (tỉ lệ mol 1 : 1), sản phẩm chính theo hướng cộng 1, 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

CH2=CH-CH=CH2 +HBr 1:1 CH2=CH-CHBr-CH3 (sản phẩm chính)

Câu 2:

Cho 1 mol etilen phản ứng vừa đủ với dung dịch brom. Số mol của brom đã phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án đúng: A   

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Có nC2H4=nBr2  = 1 mol.

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm CH4, C3H4, C4H6 thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

nCO2=3,3622,4= 0,15 mol

nH2O=2,1618= 0,12 mol

Bảo toàn O

2nO2=2nCO2+nH2O= 0,42 mol

nO2 = 0,21 mol V = 0,21.22,4 = 4,704 lít.

Câu 4:

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:
Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây: (ảnh 1)
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Khí C2H2 sinh ra phản ứng với dung dịch brom, làm dung dịch brom bị nhạt màu.


Câu 5:

Phản ứng đặc trưng của ankan là

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Phản ứng đặc trưng của ankan là thế vì phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận