Đề ôn luyện Andehit, Xeton, Axit cacboxylic có lời giải chi tiết

  • 1798 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 5:

Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2 = CH - CH2OH, CH3COOH và CH2 = CH - CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 dư thu được 0,224 lít khí (đktc). Mặt khác 0,04 mol X phản ứng cần 1,12 lít (đktc) H2, xúc tác Ni, đun nóng. Khối lượng của CH2 = CH - CH2OH là:

Xem đáp án

Đáp án A.

CH2 = CH - COOH (a mol); CH3COOH (b mol); CH2 = CH - CHO (c mol).

Ta có: a + b + c = 0,04.

a + 2c = 0,05.

b = 0,01 a = 0,01; b = 0,01; c = 0,02.

Khối lượng CH2 = CH - CH2OH: nCH2=CH-CH2OH = 0,01.58 = 0,58gam


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận