Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 1514 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Để phân biệt được các chất hex - 1- in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là

Xem đáp án

Để phân biệt được các chất Hex - 1- in, Toluen, Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là dd KMnO4. Hiện tượng:

+ Hex – 1 – in làm mất màu dd KMnO4 ngay đk thường.

+ Toluen làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng.

+ Benzen không làm mất màu dd KMnO4 ở đk thường hay đun nóng

Chọn đáp án C.


Câu 2:

CTCT của glixerol là:

Xem đáp án

CTCT của glixerol là HOCH2CHOHCH2OH.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với:

Xem đáp án

Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với nước brom.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 3)


Câu 5:

Người ta điều chế axit piric bằng cách:

Xem đáp án

Người ta điều chế axit piric bằng cách: Cho phenol tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận