Trắc nghiệm Sinh học 12 (có đáp án): Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

  • 526 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điều nào sau đây đúng khi nói về bằng chứng tiến hóa

Xem đáp án

Đáp án C

Ý A sai vì: chúng có nguồn gốc giống nhau nên có sự tương đồng về cấu tạo, hình thái.

Ý B sai vì cơ quan thoái hóa không thể hiện tiến hóa phân ly, cơ quan tương đồng thể hiện tiến hóa phân ly.

Ý D sai vì: không thể kết luận nguồn gốc các loài đó dựa vào đặc điểm ngoại hình


Câu 4:

Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hoá, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Biến dị trong quần thể gồm có thường biến,biến dị di truyền (biến dị tổ hợp và đột biến). Thường biến không tạo nguyên liệu cho tiến hóa, chỉ các biến dị di truyền mới là nguyên liệu tiến hóa.


Câu 5:

Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì

Xem đáp án

Đáp án A

Quần thể giao phối được xem 1 đơn vị sinh sản là quần thể có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận