Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương có đáp án (Nhận biết)

  • 713 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mặt nào sau đây không phải là mặt bên của hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH có 4 mặt bên là: BFEA; EHDA; GCDH; BFGC.

Mặt ABCD là mặt đáy.

Do đó mặt không phải mặt bên của hình chữ nhật là ABCD.

Vậy ta chọn đáp án A.


Câu 2:

Hãy chọn khẳng định sai.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hình hộp chữ nhật này có 12 cạnh: AB; BC; CD; DA; A'B'; C'D'; B'C'; D'A'; AA'; BB'; CC'; DD'.

Do đó phương án C là khẳng định sai.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Số đường chéo của hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH có 4 đường chéo lần lượt là: FD, EC, HB, GA.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 4:

Có bao nhiêu góc vuông ở đỉnh A của hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Có 3 góc vuông ở đỉnh A của hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ lần lượt là:

\[\widehat {BAM}\]; \(\widehat {DAM}\); \(\widehat {DAB}\).

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 5:

Trong các hình hộp dưới đây hình nào là hình lập phương?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta thấy hình D là hình hộp có các cạnh bằng nhau nên hình D là hình lập phương.

Ta chọn D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận