Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương có đáp án (Nhận biết)

  • 1359 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mặt nào sau đây không phải là mặt bên của hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH có 4 mặt bên là: BFEA; EHDA; GCDH; BFGC.

Mặt ABCD là mặt đáy.

Do đó mặt không phải mặt bên của hình chữ nhật là ABCD.

Vậy ta chọn đáp án A.


Câu 2:

Hãy chọn khẳng định sai.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hình hộp chữ nhật này có 12 cạnh: AB; BC; CD; DA; A'B'; C'D'; B'C'; D'A'; AA'; BB'; CC'; DD'.

Do đó phương án C là khẳng định sai.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Số đường chéo của hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH có 4 đường chéo lần lượt là: FD, EC, HB, GA.

Vậy ta chọn đáp án D.


Câu 4:

Có bao nhiêu góc vuông ở đỉnh A của hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Có 3 góc vuông ở đỉnh A của hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ lần lượt là:

\[\widehat {BAM}\]; \(\widehat {DAM}\); \(\widehat {DAB}\).

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 5:

Trong các hình hộp dưới đây hình nào là hình lập phương?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta thấy hình D là hình hộp có các cạnh bằng nhau nên hình D là hình lập phương.

Ta chọn D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận