Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương có đáp án

  • 878 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số mặt của hình hộp chữ nhật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số mặt của hình hộp chữ nhật là: A. 6 mặt;  B. 8 mặt; C. 12 mặt; (ảnh 1)

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.


Câu 2:

Chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật có: A. 4 đường chéo; B. 8 đỉnh; C. 6 mặt; (ảnh 1)

Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh.


Câu 3:

Hình hộp chữ nhật có các cạnh bên:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Hình hộp chữ nhật có các cạnh bên bằng nhau.


Câu 4:

Trong các câu trả lời dưới đây câu nào nói về hình lập phương là không đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 Trong các câu trả lời dưới đây câu nào nói về hình lập phương là không đúng (ảnh 1)

Hình lập phương có 12 cạnh.


Câu 5:

Các mặt của hình lập phương là hình gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các mặt của hình lập phương là hình gì? A. hình chữ nhật; B. hình vuông; C. hình bình hành; (ảnh 1)

Hình lập phương có các mặt đều là hình vuông và các cạnh đều bằng nhau.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mai Hoàng Ái Quyên

Bình luận


Bình luận