Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học có đáp án

  • 951 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết phân số 1615 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ta được:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Thực hiện đặt tính chia 16 cho 15 ta được 1615=16:15=1,06666... có chu kì là 6 nên viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là 1,0(6).

Vậy viết phân số 1615 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ta được: 1,0(6).


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Căn bậc hai số học của số a không âm là số x không âm sao cho x2 = a.


Câu 3:

Điền hai số thích hợp lần lượt và chỗ chấm trong câu sau: “Vì 52 = … và 5 > 0 nên ...=5”.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Lưu ý: Cho a ≥ 0. Khi đó đẳng thức a=b là đúng nếu b ≥ 0 và b2 = a.

Ta có vì 52 = 25 và 5 > 0 nên 25=5.

Vậy hai số cần điền lần lượt là 25 và 25.


Câu 4:

Tính 64.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Sử dụng định nghĩa về căn bậc hai số học.

Căn bậc hai số học của số a không âm là số x không âm sao cho x2 = a.

Vì 82 = 64 và 8 > 0 nên 64=8.


Câu 5:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Sử dụng định nghĩa về căn bậc hai số học.

Căn bậc hai số học của số a không âm là số x không âm sao cho x2 = a.

81121=9112 911>0 nên 81121=911

Do đó 81121=911.

Vậy 81121=911.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

12 tháng trước

Linh Thùy

8 tháng trước

HUY MAI TIEN

Bình luận


Bình luận

NGUYEN THI KHANH LINH
17:16 - 25/10/2022

mình thấy có 1 số câu bị lỗi nhá, câu 6 mình dùng máy tính tính ra 0,1 nhưng app lại ra kết quả đúng là -0,1. Nên mình thấy sai

Mai Nhi Hoàng
10:35 - 28/10/2022

Mình thấy mình tính ra 0,1 mà đáp án trên web lại là -0,1