Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn có đáp án

  • 620 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biểu đồ biểu biểu diễn tỉ lệ phần trăm các loại cây ăn quả trong vườn như dưới đây. Hãy trả lời các câu 1, 2, 3, 4.

Media VietJack

Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn trong biểu đồ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có 4 đối tượng được biểu diễn trong biểu đồ (xoài, nhãn, vải thiều, các loại cây ăn quả khác).


Câu 2:

Tỉ lệ phần trăm của các loại cây ăn quả khác là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tỉ lệ phần trăm của các loại cây ăn quả khác là:

100% − (27,5% + 20% + 17,5%) = 35%.

Vậy tỉ lệ phần trăm của các loại cây ăn quả khác là 35%.


Câu 3:

Tỉ lệ phần trăm của loại cây nào chiếm nhiều nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tỉ lệ phần trăm của các loại cây ăn quả khác là:

100% − (27,5% + 20% + 17,5%) = 35%.

Ta thấy: 35% > 27,5% > 20% > 17,5%.

Do đó, số lượng các loại cây trong vườn được sắp xếp từ lớn đến bé như sau: Cây ăn quả khác, vải thiều, nhãn, xoài.

Vậy các loại cây ăn quả khác chiếm nhiều nhất (35%).


Câu 4:

Tỉ lệ phần trăm của loại cây nào chiếm ít nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tỉ lệ phần trăm của các loại cây ăn quả khác là:

100% − (27,5% + 20% + 17,5%) = 35%.

Vậy các loại cây ăn quả khác chiếm 35%.

Ta thấy: 35% > 27,5% > 20% > 17,5%.

Do đó số lượng các loại cây trong vườn được sắp xếp từ lớn đến bé như sau: Cây ăn quả khác, vải thiều, nhãn, xoài.

Vậy tỉ lệ phần trăm của cây xoài là chiếm ít nhất (17,5%).


Câu 5:

Tỉ lệ phần trăm của cây vải thiều là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tỉ lệ phần trăm của cây vải thiều là 27,5%.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận