Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương có đáp án

  • 686 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có độ dài hai đáy là a và b, chiều cao là h là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có độ dài hai đáy là a và b, chiều cao là h là 2. (a + b) . h.


Câu 2:

Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương có cạnh là a là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương có cạnh là a là: 4 . a2.


Câu 3:

Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 4,5m, chiều cao 4m. Hỏi cần bao nhiêu tiền để quét sơn 4 bức tường bên trong xung quanh ngôi nhà? (Biết diện tích cửa 8,9m2 và quét 1m2 tốn 30 000 đồng).

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Diện tích xung quanh của căn phòng là:

2 . (8 + 4,5) . 8 = 200 (m2)

Diện tích căn phòng cần quét sơn là:

200 – 8,9 = 191,1 (m2)

Số tiền cần trả để quét sơn là:

30 000 . 191,1 = 5 733 000 (đồng)

Do đó để quét sơn 4 bức tường bên trong xung quanh ngôi nhà thì cần 5 733 000 đồng.


Câu 4:

Tính thể tích của viên đá trong hình sau:

Tính thể tích của viên đá trong hình sau: A. 1 200 cm3; B. 500 cm3; C. 700 cm3; D. 200 cm3. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thể tích nước trong bể ban đầu là:

5 . 10 . 10 = 500 (cm3)

Thể tích nước sau khi bỏ viên đá vào là:

7 . 10 . 10 = 700 (cm3)

Thể tích của viên đá bằng thể tích phần nước dâng lên và bằng:

700 – 500 = 200 (cm3)

Do đó thể tích viên đá trong bể là 200 cm3.


Câu 5:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có độ dài hai cạnh đáy là 40 m và 30 m, chiều cao là 25 m là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2 . (40 + 30) . 25 = 3 500 (m2)

Vậy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 3 500 m2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận