Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác có đáp án

  • 750 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình lăng trụ đứng tam giác có bao nhiêu mặt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình lăng trụ đứng tam giác có bao nhiêu mặt? A. 9 mặt;  B. 8 mặt; C. 5 mặt; (ảnh 1)

Lăng trụ đứng tam giác có 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh.


Câu 2:

Số cạnh của hình lăng trụ đứng tam giác là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số cạnh của hình lăng trụ đứng tam giác là? A. 9 cạnh; B. 8 cạnh; C. 5 cạnh; (ảnh 1)

Lăng trụ đứng tam giác có 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh.


Câu 3:

Chọn phương án sai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt đều là hình chữ nhật.

Hình lập phương là hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt đều là hình vuông.

Hình tam giác là mặt đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác.


Câu 4:

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác được tính như nào? Biết S là diện tích đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

Vậy thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác được tính như sau: V = S.h.


Câu 5:

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác được tính như thế nào? Biết C là chu vi đáy, h là chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

Vậy diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác được tính như sau:

Sxq = C.h


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

9 tháng trước

Hồng Phúc

tốt

Bình luận


Bình luận