Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Phân tích và xử lí dữ liệu có đáp án

  • 673 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho bảng thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Hà Nội trong sáu tháng cuối năm 2017.

Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa (mm)

449,1

283,2

266,9

259,7

19,4

47,5

Trong các tháng trên, tháng nào có lượng mưa nhiều nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tháng 7 có lượng mưa là 449,1 mm. Đây là tháng có lượng mưa nhiều nhất trong các tháng trên.


Câu 2:

Bạn Minh ghi chép điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 7A trong bảng dưới.

Điểm

4

5

6

7

8

9

Số bạn

1

2

3

1

4

1

Hãy cho biết có bao nhiêu bạn được trên 7 điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào bảng trên ta thấy:

Số bạn được 8 điểm là 4;

Số bạn được 9 điểm là 1.

Tổng số bạn được trên 7 điểm là 4 + 1 = 5.


Câu 3:

Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh khối 7.

Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh khối 7. Số học sinh học lực Trung bình (ảnh 1)

Số học sinh học lực Trung bình ít hơn số học sinh học lực Khá bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số học sinh Khá là 140 và số học sinh Trung bình là 52.

Số học sinh học lực Trung bình ít hơn số lượng học sinh học lực Khá là:

140 – 52 = 88 (học sinh)

Vậy số học sinh học lực Trung bình ít hơn số học sinh học lực Khá là 88 học sinh.


Câu 4:

Cho biểu đồ ước tính dân số Việt Nam qua các thập niên (triệu người).

Cho biểu đồ ước tính dân số Việt Nam qua các thập niên (triệu người). (ảnh 1)

Dân số Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 tăng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dân số Việt Nam năm 2019 là 97 triệu người; năm 1979 là 53 triệu người.

Dân số Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 tăng: 97 – 53 = 44 (triệu người).

Vậy dân số Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 tăng 44 triệu người.


Câu 5:

Một công ty mới thành lập có ba cơ sở bán sản phẩm. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số sản phẩm bán được của mỗi cơ sở trong 2 tháng đầu:

Một công ty mới thành lập có ba cơ sở bán sản phẩm. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số  (ảnh 1)

Trong 2 tháng đầu, công ty đó bán được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong 2 tháng đầu:

Cơ sở 1 bán được: 300 + 415 = 715 (sản phẩm);

Cơ sở 2 bán được: 455 + 545 = 1 000 (sản phẩm);

Cơ sở 3 bán được: 315 + 450 = 765 (sản phẩm);

Số sản phẩm công ty đó bán được trong 2 tháng đầu là:

715 + 1 000 + 765 = 2 480 (sản phẩm).

Vậy trong 2 tháng đầu, công ty đó bán được tất cả 2 480 sản phẩm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận