Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Giá trị tuyệt đối của một số thực có đáp án (Nhận biết )

  • 597 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nếu x < 0 thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

x=x khi x0x khi x<0 nên nếu x < 0 thì |x| = –x.


Câu 2:

Nếu x ≥ 0 thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

x=x khi x0x khi x<0 nên nếu x ≥ 0 thì |x| = x.


Câu 3:

Giá trị tuyệt đối của số x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo định nghĩa, khoảng cách từ điểm x đến điểm gốc 0 trên trục số được gọi là giá trị tuyệt đối của số x.

Vậy chọn đáp án B.


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giá trị tuyệt đối của x kí hiệu là: |x|.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 5:

Giá trị tuyệt đối của – 21,3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có |− 21,3| = −(− 21,3) = 21,3.

Vậy giá trị tuyệt đối của – 21,3 là 21,3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tranduyquang
20:30 - 04/10/2022

kkk

Ảnh đính kèm