Thi Online Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác có đáp án

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác có đáp án

  • 722 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức tính diện tích xung của hình lăng trụ đứng là: Cđáy . h.


Câu 2:

Công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là: Sđáy . h.


Câu 3:

Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có chu vi đáy là 4,5 cm, diện tích xung quanh là 18 cm2. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có AA’, BB’, CC’ là đường cao và AA’ = BB’ = CC’.

Gọi h (cm) là chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác.

Khi đó, ta có:

4,5h = 18

h = 18 : 4,5

h = 4 (cm)

Suy ra AA’ = BB’ = CC’ = h = 4 cm.

Do đó, đáp án B đúng.


Câu 4:

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF trong hình vẽ dưới đây là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF là:

\(\frac{1}{2}\). 2 . 3 . 5 = 15 (cm3).

Do đó thể tích hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là 15 cm3.


Câu 5:

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có độ dài đường cao AA’ = 8,5 cm. Đáy là tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 7,5 cm; AC = 5,4 cm; BC = 8,5 cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là:

(7,5 + 5,4 + 8,5) . 8,5 = 181,9 ≈ 182 (cm2).

Vậy diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ xấp xỉ 182cm2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận