Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Làm tròn và ước lượng có đáp án (Nhận biết)

  • 1246 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số a được làm tròn đến số b với độ chính xác d nếu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số a được làm tròn đến số b với độ chính xác d nếu khoảng cách giữa điểm a và điểm b trên trục số không vượt quá d.


Câu 2:

Khi làm tròn số đến một hàng nào đó thì độ chính xác bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi làm tròn số đến một hàng nào đó thì độ chính xác bằng nửa đơn vị của hàng làm tròn.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 3:

Khi làm tròn số 144 đến hàng chục ta được số 140. Độ chính xác bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khoảng cách giữa điểm 140 và 144 trên trục số là 144 – 140 = 4 không vượt quá 5 nên độ chính xác bằng 5.


Câu 4:

Với độ chính xác bằng 5, có thể làm tròn số 365 đến hàng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để làm tròn số 365 với độ chính xác 5 ta sẽ làm tròn số đó đến hàng chục.


Câu 5:

Làm tròn số 69,283 đến hàng phần trăm ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số 69,283 có chữ số ở hàng phần nghìn là 3 < 5 nên làm tròn đến hàng phần trăm ta được 69,283 ≈ 69,28.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

HUY MAI TIEN

Bình luận


Bình luận

tranduyquang
21:13 - 20/10/2022

quá ez

Ảnh đính kèm