Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế (Nhận biết) có đáp án

  • 849 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu thức sử dụng đúng quy tắc dấu ngoặc là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có: 3,5 – (2 + 1,5 – 0,5) = 3,5 – 2 – 1,5 + 0,5

Ta chọn phương án C.


Câu 2:

Biết x – 0,5 = 35 khi đó công thức tìm x nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Từ đẳng thức x – 0,5 = 35

Áp dụng quy tắc chuyển vế ta có: x = 35 + 0,5

Ta chọn phương án C.


Câu 3:

Tìm x biết 32+x=12

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có: 32+x=12

x=1232 

x = –1

Ta chọn phương án C.


Câu 4:

Biểu thức sử dụng đúng thứ tự dấu ngoặc là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có thứ tự thực hiện phép tính có dấu ngoặc là: () → [] → {} nên ta có:

                                           35:2141+1,512

Ta chọn phương án A.


Câu 5:

Khi thực hiện phép tính số hữu tỉ, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Với các biểu thức không có dấu ngoặc: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ nên A sai.

Nếu chỉ có phép cộng, trừ thì ta thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải nên C sai.

Với biểu thức có dấu ngoặc: trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau: () → [] → {} nên D đúng, B sai.

Ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận