Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc có đáp án (Nhận biết)

  • 902 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhận định nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “−” đằng trước, ta phải đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” đổi thành dấu “−” và dấu “−” đổi thành dấu “+”.

Do đó: a – (b + c) = a – b + c là sai vì a – (b + c) = a – b – c.


Câu 2:

Thực hiện phép tính 38+5825  được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

38+5825=38+28=58


Câu 3:

Với các biểu thức không có dấu ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Với các biểu thức không có dấu ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự:

Lũy thừa ⇒ Nhân và chia ⇒ Cộng và trừ.


Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức sau:  4512+1343

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

4512+1343= 455643= 2343= -23.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Duy Quang
21:20 - 06/09/2022

bài ez,nhân tiện đánh giá bài vẽ trên mạng hộ mik,mik vẽ bằng máy hiện đại nha

Ảnh đính kèm