Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 457 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn 2,12313131… Chu kì của số này là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta thấy 31 là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn 2,12313131… (do 31 được lặp đi lặp lại nhiều lần) và số thập phân này được viết gọn là 2,12(31).


Câu 2:

Viết phân số 125  dưới dạng số thập phân hữu hạn ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 125= 12 : 5 = 2,4.


Câu 3:

Viết phân số 711  dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

 711= 7 : 11 = 0,636363… = 0,(63).


Câu 4:

Số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,45454545… được viết gọn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,45454545… có chu kì là 45 nên được viết gọn là 3,(45).


Câu 5:

Trong các số dưới đây, số thập phân vô hạn tuần hoàn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số thập phân vô hạn tuần hoàn là – 1,(3).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Duy Quang
19:52 - 14/09/2022

hihi

Ảnh đính kèm