Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 3 có đáp án (Nhận biết)

  • 399 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hãy chọn khẳng định sai.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hình hộp chữ nhật này có 12 cạnh: AB; BC; CD; DA; A'B'; C'D'; B'C'; D'A'; AA'; BB'; CC'; DD'.

Do đó phương án C là khẳng định sai.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 2:

Trong các hình hộp dưới đây hình nào là hình lập phương?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta thấy hình D là hình hộp có các cạnh bằng nhau nên hình D là hình lập phương.

Ta chọn D.


Câu 3:

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình lăng trụ có hai đáy là những đa giác và các mặt bên là những hình chữ nhật.


Câu 4:

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là: a, 2a, 2a. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

V = a. 2a. 2a = 4a3 (đơn vị thể tích).

Ta chọn đáp án D.


Câu 5:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có đáy với kích thước hai cạnh là 2 cm, 3 cm và chiều cao 4 cm là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có đáy với kích thước hai cạnh là 2 cm, 3 cm và chiều cao 4 cm là:

2.(2 + 3).4 = 40 cm2.

Vậy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là 40 cm2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận