Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 3 có đáp án (Nhận biết)

  • 866 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hãy chọn khẳng định sai.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hình hộp chữ nhật này có 12 cạnh: AB; BC; CD; DA; A'B'; C'D'; B'C'; D'A'; AA'; BB'; CC'; DD'.

Do đó phương án C là khẳng định sai.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 2:

Trong các hình hộp dưới đây hình nào là hình lập phương?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta thấy hình D là hình hộp có các cạnh bằng nhau nên hình D là hình lập phương.

Ta chọn D.


Câu 3:

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình lăng trụ có hai đáy là những đa giác và các mặt bên là những hình chữ nhật.


Câu 4:

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là: a, 2a, 2a. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

V = a. 2a. 2a = 4a3 (đơn vị thể tích).

Ta chọn đáp án D.


Câu 5:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có đáy với kích thước hai cạnh là 2 cm, 3 cm và chiều cao 4 cm là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có đáy với kích thước hai cạnh là 2 cm, 3 cm và chiều cao 4 cm là:

2.(2 + 3).4 = 40 cm2.

Vậy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là 40 cm2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận