Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 1. Tổng các góc của một tam giác (Nhận biết) có đáp án

  • 287 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tổng ba góc của một tam giác bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°.


Câu 2:

Cho ∆ABC vuông tại A. Khi đó

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó (ảnh 1)

Tam giác ABC vuông tại A thì A^=90°

A^+B^+C^=180° (tổng 3 góc của một tam giác)

90°+B^+C^=180°

B^+C^=90°.


Câu 3:

Cho tam giác ABC dưới đây (hình vẽ).

Cho tam giác ABC dưới đây (hình vẽ).    Tam giác ABC được gọi là A. tam giác nhọn;  (ảnh 1)

Tam giác ABC được gọi là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tam giác ABC trên hình có ba góc cùng nhọn nên được gọi là tam giác nhọn.


Câu 4:

Cho các tam giác dưới đây (hình vẽ).

Cho các tam giác dưới đây (hình vẽ).   Tam giác tù là A. Tam giác ABC;  (ảnh 1)

Tam giác tù là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tam giác ABC có góc B là góc tù nên tam giác ABC là tam giác tù.


Câu 5:

Cho ∆ABCA^+C^=90°. Khi đó ∆ABC

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Xét tam giác ABC có:

A^+B^+C^=180° (tổng 3 góc trong tam giác)

A^+C^=90°B^=90°

Tam giác ABC vuông tại B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận