Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 1. Tổng các góc của một tam giác (Nhận biết) có đáp án

  • 687 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tổng ba góc của một tam giác bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°.


Câu 2:

Cho ∆ABC vuông tại A. Khi đó

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó (ảnh 1)

Tam giác ABC vuông tại A thì A^=90°

A^+B^+C^=180° (tổng 3 góc của một tam giác)

90°+B^+C^=180°

B^+C^=90°.


Câu 3:

Cho tam giác ABC dưới đây (hình vẽ).

Cho tam giác ABC dưới đây (hình vẽ).    Tam giác ABC được gọi là A. tam giác nhọn;  (ảnh 1)

Tam giác ABC được gọi là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tam giác ABC trên hình có ba góc cùng nhọn nên được gọi là tam giác nhọn.


Câu 4:

Cho các tam giác dưới đây (hình vẽ).

Cho các tam giác dưới đây (hình vẽ).   Tam giác tù là A. Tam giác ABC;  (ảnh 1)

Tam giác tù là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tam giác ABC có góc B là góc tù nên tam giác ABC là tam giác tù.


Câu 5:

Cho ∆ABCA^+C^=90°. Khi đó ∆ABC

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Xét tam giác ABC có:

A^+B^+C^=180° (tổng 3 góc trong tam giác)

A^+C^=90°B^=90°

Tam giác ABC vuông tại B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận