Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 2. Tia phân giác của một góc (Nhận biết) có đáp án

  • 782 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tia phân giác của một góc là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.


Câu 2:

Cho các hình vẽ:

Cho các hình vẽ:   Tia Ot là tia phân giác của  A. góc aOb; B. góc kOd; C. góc cOn; D. góc xOy. (ảnh 1)

Tia Ot là tia phân giác của

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tia Ot nằm trong góc kOd và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc kOt^=dOt^=40°

Do đó tia Ot là phân giác của góc kOd.


Câu 3:

Cho góc xAy có số đo bằng 70°. Tia Am là tia phân giác của góc xAy. Số đo góc xAm là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tia Am là tia phân giác của góc xAy nên ta có: xAm^=mAy^

Mà: xAm^+mAy^=xAy^

Nên: xAm^=mAy^=xAy^2

xAm^=mAy^=70°2=35°.


Câu 4:

Vẽ hình theo các bước dưới đây, ta được

Vẽ hình theo các bước dưới đây, ta được   A. tia IK nằm trong góc nIm; (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tia IK là tia phân giác của góc nIm (cách vẽ tia phân giác bằng thước hai lề).


Câu 5:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Nếu xOk^=kOy^ thì tia Oy là tia phân giác của góc xOk là phát biểu sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận