Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 4. Biểu đồ quạt tròn (Nhận biết) có đáp án

  • 1102 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong biểu đồ hình quạt tròn, các hình quạt tròn biểu diễn

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong biểu đồ hình quạt tròn, đối tượng thống kê được biểu diễn bằng các hình quạt tròn.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây sai khi nói về các yếu tố của biểu đồ hình quạt tròn?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn là 100%.


Câu 3:

Cho biểu đồ hình quạt tròn (hình vẽ)

Cho biểu đồ hình quạt tròn (hình vẽ)   Đối tượng thống kê là (ảnh 1)

Đối tượng thống kê là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đối tượng thống kê là các môn thể thao yêu thích: bóng đá; đá cầu, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông.


Câu 4:

Cho biểu đồ hình quạt tròn (hình vẽ)

Cho biểu đồ hình quạt tròn (hình vẽ)   Có bao nhiêu phần trăm học sinh lớp 7A xếp loại học lực giỏi? (ảnh 1)

Có bao nhiêu phần trăm học sinh lớp 7A xếp loại học lực giỏi?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dựa vào biểu đồ, ta thấy học lực giỏi được biểu diễn bằng hình quạt tròn màu xanh. Trên hình quạt tròn màu xanh có ghi tỉ lệ 25%.

Do đó, có 25% học sinh lớp 7A xếp loại học lực giỏi.


Câu 5:

Yếu tố ảnh hưởng đến 23% sự phát triển chiều cao của trẻ là (ảnh 1)

Yếu tố ảnh hưởng đến 23% sự phát triển chiều cao của trẻ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

23% được ghi ở hình quạt tròn màu hồng. Mà hình quạt tròn đó biểu diễn yếu tố di truyền.

Do đó, yếu tố ảnh hưởng đến 23% sự phát triển chiều cao của trẻ là di truyền.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận