Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 7. Tam giác cân (Nhận biết) có đáp án

  • 300 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Trong tam giác cân, ba góc bằng nhau là sai.

Vì trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.


Câu 2:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong tam giác vuông tổng hai góc nhọn là 90°. Mà trong tam giác vuông cân hai góc nhọn bằng nhau nên số đo mỗi góc nhọn là 90° : 2 = 45°.

Vậy hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng nhau và bằng 60° là sai.


Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại A. Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tam giác ABC cân tại A thì AB = AC; B^= C^.


Câu 4:

Hình dưới đây có các tam giác cân là

Hình dưới đây có các tam giác cân là   A. tam giác ABE; B. tam giác CAB;  (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xét tam giác CAB có: AB = AC

tam giác CAB cân tại A.

Có: AB = AC và BD = CE

Mà: AD = AB + BD; AE = AC + CE

Nên AD = AE

tam giác EAD cân tại A.


Câu 5:

Cần thêm điều kiện gì để tam giác EAD trong hình vẽ dưới đây là tam giác cân:

Cần thêm điều kiện gì để tam giác EAD trong hình vẽ dưới đây là tam giác cân: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Xét tam giác EDA có: E^+A^+D^=180° (tổng 3 góc trong tam giác)

 68°+44°+D^=180°

 D^=68°

 D^=E^  =68°

Tam giác EDA cân tại A.

Vậy không cần thêm điều kiện gì.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận