Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 3. Tam giác cân có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 854 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các khẳng định sau:

(I) Tam giác cân có hai cạnh bằng nhau.

(II) Tam giác cân là tam giác vừa vuông vừa cân.

(III) Tam giác cân có ba góc bằng nhau.

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau và hai góc ở đáy bằng nhau.

Suy ra (I) đúng; (III) sai.

Tam giác vuông cân là tam giác vuông và cân, do đó (II) sai.

Vậy chỉ có (I) đúng.

Ta chọn phương án A.


Câu 2:

Tam giác đều là tam giác có

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Tam giác cân có một góc bằng 60° là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tam giác cân có một góc bằng 60° là tam giác đều.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Tam giác cân có một góc ở đáy bằng 45° là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tam giác cân có một góc ở đáy bằng 45° là tam giác vuông cân.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tam giác vuông cân là tam giác vuông và cân, suy ra B, D đúng.

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau, tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau; nên tam giác đều là tam giác cân.

Do đó A đúng, C sai.

Vậy ta chọn phương án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận