Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 367 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền vào chỗ chấm:

Đường thẳng … một đoạn thẳng tại … của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Cho các hình vẽ sau:

Media VietJack

Hình vẽ nào minh họa đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu đường thẳng d vuông góc với AB tại trung điểm của AB.

Media VietJack

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Tổng số đường trung trực có trong hình vẽ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quan sát hình vẽ ta có:

OP BC tại trung điểm P của đoạn thẳng BC nên OP là đường trung trực của BC;

OM AB tại trung điểm M của đoạn thẳng AB nên OM là trung trực của AB;

ON AC tại trung điểm N của đoạn thẳng AC nên ON là trung trực của AC.

Do đó có tất cả 3 đường trung trực trong hình vẽ.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Số điểm nằm trên đường trung trực của BC là

Xem đáp án

 

Hướng dẫn giĐáp án đúng là: D

Vì AB = AC suy ra A nằm trên đường trung trực của BC;

DB = DC suy ra D nằm trên đường trung trực của BC;

HB = HC suy ra H nằm trên đường trung trực của BC;

Do đó có tất cả 3 điểm nằm trên đường trung trực của BC.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Độ dài cạnh AB là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

AH BC tại H mà H là trung điểm của BC (do HB = HC).

Suy ra AH là đường trung trực của BC nên A nằm trên đường trung trực của BC.

Do đó AB = AC = 6 cm.

Vậy ta chọn phương án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận