Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 814 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền vào chỗ chấm:

Đường thẳng … một đoạn thẳng tại … của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Cho các hình vẽ sau:

Media VietJack

Hình vẽ nào minh họa đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu đường thẳng d vuông góc với AB tại trung điểm của AB.

Media VietJack

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Tổng số đường trung trực có trong hình vẽ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quan sát hình vẽ ta có:

OP BC tại trung điểm P của đoạn thẳng BC nên OP là đường trung trực của BC;

OM AB tại trung điểm M của đoạn thẳng AB nên OM là trung trực của AB;

ON AC tại trung điểm N của đoạn thẳng AC nên ON là trung trực của AC.

Do đó có tất cả 3 đường trung trực trong hình vẽ.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Số điểm nằm trên đường trung trực của BC là

Xem đáp án

 

Hướng dẫn giĐáp án đúng là: D

Vì AB = AC suy ra A nằm trên đường trung trực của BC;

DB = DC suy ra D nằm trên đường trung trực của BC;

HB = HC suy ra H nằm trên đường trung trực của BC;

Do đó có tất cả 3 điểm nằm trên đường trung trực của BC.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Độ dài cạnh AB là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

AH BC tại H mà H là trung điểm của BC (do HB = HC).

Suy ra AH là đường trung trực của BC nên A nằm trên đường trung trực của BC.

Do đó AB = AC = 6 cm.

Vậy ta chọn phương án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận