Câu hỏi:

17/09/2022 801

Cho hàm số fxx32x+33khi   x<3x12khi   x3 . Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x=3 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Ta có limx3+fx=limx3+x12=4

limx3=limx3x32x+33=limx32x+3+32=3

Do đó limx3fxlimx3+fx

Vậy hàm số gián đoạn tại x=3 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số

 fx=x327x2x6,  khi  x3275,  khi   x=3

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x=3 

Xem đáp án » 17/09/2022 663

Câu 2:

Cho hàm số fx=x+12,x>1x2+3,x<1k2,x=1 . Tìm k để f(x)  gián đoạn tại x=1

Xem đáp án » 17/09/2022 319

Câu 3:

Cho hàm số fx=4x32x2,khi   x2ax+3,khi   x=2 Tìm a để hàm số liên tục trên R

Xem đáp án » 18/09/2022 309

Câu 4:

Cho hàm số fx=x44 . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I)  liên tục tại x=2 

(II) gián đoạn tại x=2 

(III)  liên tục trên đoạn 2;  2

Xem đáp án » 17/09/2022 293

Câu 5:

Cho hàm số fx=x45x2+4x3+1khi   x<1m2x2+2mx5khi   x1

Tìm m để hàm số liên tục tại điểm x=-1

Xem đáp án » 17/09/2022 258

Câu 6:

Giá trị của a để các hàm số fx=x+2akhi   x<0x2+x+1khi   x0  liên tục tại x=0  bằng

Xem đáp án » 17/09/2022 256

Bình luận


Bình luận