Câu hỏi:

04/08/2022 433

b) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) Quan sát biểu đồ ta thấy có 5 hình quạt biểu diễn cho 5 đối tượng, là 5 loại trái cây: xoài, cam, dưa hấu, dâu, sầu riêng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể?

Xem đáp án » 04/08/2022 1,394

Câu 2:

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau:

Số lượng con vật nuôi tại nông trường Phong Phú

Loại con vật nuôi

Lợn

Thỏ

Số lượng

25

500

100

100

Xem đáp án » 04/08/2022 1,129

Câu 3:

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ:

Tỉ lệ ngân sách cấp cho các dự án bảo vệ môi trường của Thành phố A

Dự án

Tỉ lệ ngân sách

Xử lí chất thải sinh hoạt

25%

Trồng thêm cây xanh

40%

Nạo vét kênh rạch

25%

Xây thêm công viên

10%

Biểu đồ

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ: (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/08/2022 762

Câu 4:

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ bên dưới để trả lời các câu hỏi.

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ bên dưới để trả lời các câu hỏi. (ảnh 1)

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

Xem đáp án » 04/08/2022 569

Câu 5:

a) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

a) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:   (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/08/2022 458

Câu 6:

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau: (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/08/2022 352

Bình luận


Bình luận