Câu hỏi:

04/08/2022 456

a) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

a) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:   (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Phân tích biểu đồ trên ta nhận thấy:

– Biểu đồ biểu diễn các thông tin về tỉ lệ phần trăm các loại thức uống yêu thích của học sinh khối lớp 7.

– Có bốn loại nước uống được học sinh yêu thích là: nước chanh, nước cam, nước suối, trà sữa.

– Trà sữa chiếm tỉ lệ cao nhất.

– Nước chanh, nước cam chiếm tỉ lệ thấp nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể?

Xem đáp án » 04/08/2022 1,391

Câu 2:

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau:

Số lượng con vật nuôi tại nông trường Phong Phú

Loại con vật nuôi

Lợn

Thỏ

Số lượng

25

500

100

100

Xem đáp án » 04/08/2022 1,128

Câu 3:

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ:

Tỉ lệ ngân sách cấp cho các dự án bảo vệ môi trường của Thành phố A

Dự án

Tỉ lệ ngân sách

Xử lí chất thải sinh hoạt

25%

Trồng thêm cây xanh

40%

Nạo vét kênh rạch

25%

Xây thêm công viên

10%

Biểu đồ

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ: (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/08/2022 760

Câu 4:

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ bên dưới để trả lời các câu hỏi.

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ bên dưới để trả lời các câu hỏi. (ảnh 1)

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

Xem đáp án » 04/08/2022 569

Câu 5:

b) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn?

Xem đáp án » 04/08/2022 432

Câu 6:

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau: (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/08/2022 352

Bình luận


Bình luận