Câu hỏi:

04/08/2022 357

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau: (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân tích biểu đồ ta nhận thấy:

– Biểu đồ biểu diễn các thông tin về tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm của học sinh lớp 7C.

– Có bốn loại hạnh kiểm là: tốt, khá, trung bình, kém.

– Loại hạnh kiểm tốt chiếm tỉ lệ cao nhất.

– Các loại khá, trung bình, kém có tỉ lệ thấp tương đương nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

c) Tỉ lệ phần trăm của mỗi đối tượng so với toàn thể?

Xem đáp án » 04/08/2022 1,398

Câu 2:

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau:

Số lượng con vật nuôi tại nông trường Phong Phú

Loại con vật nuôi

Lợn

Thỏ

Số lượng

25

500

100

100

Xem đáp án » 04/08/2022 1,132

Câu 3:

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ:

Tỉ lệ ngân sách cấp cho các dự án bảo vệ môi trường của Thành phố A

Dự án

Tỉ lệ ngân sách

Xử lí chất thải sinh hoạt

25%

Trồng thêm cây xanh

40%

Nạo vét kênh rạch

25%

Xây thêm công viên

10%

Biểu đồ

Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ: (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/08/2022 765

Câu 4:

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ bên dưới để trả lời các câu hỏi.

Sử dụng các thông tin từ biểu đồ bên dưới để trả lời các câu hỏi. (ảnh 1)

a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

Xem đáp án » 04/08/2022 571

Câu 5:

a) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:

a) Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ sau:   (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/08/2022 461

Câu 6:

b) Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn?

Xem đáp án » 04/08/2022 438

Bình luận


Bình luận