215 câu Lý thuyết Nito - Photpho có lời giải chi tiết (P1)

  • 10138 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Ứng dụng nào sau đây không phải của nitơ ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Vị trí của nitơ (N) trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm.

Khí Y có thể là khí nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Thu khí bằng phương pháp đẩy nước → loại NH3

Điều chế khi bằng cách đun nóng dung dịch trong PTN → chỉ có thể là: N2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

Phương Thảo

Bình luận


Bình luận