75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no nâng cao (P2)

  • 10396 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Đốt cháy hiđrocacbon X, rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 dư, thấy có 49,25 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng dd sau phản ứng giảm đi 32,85 gam. CTPT của X là:

Xem đáp án

Đáp án A

nCO2 = nBaCO3 = 49,25/197 = 0,25 mol ; mCO2 + mH2O = 49,25 – 32,85 = 16,4

mH2O = 16,4 – 0,25.44 = 5,4 ; nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol ; nH2O > nCO2 => X là ankan ;

nankan=0,3-0,25=0,05 mol

CTPT của X là : CnH2n+2 ; n = 0,25/0,05 = 5=> X : C5H12


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được 4,48 lit khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án C

nX=2,2422,4=0,1 (mol) ; nCO2=4,4822,4=0,2(mol) nX=nH2O -nCO2nH2O =nCO2+nX=0,2+0,1=0,3(mol) m=0,3 . 18 =5,4 (gam) 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Milky Way

2 tháng trước

Lê Nhựt Hào

cảm ơn vietjack nhiều nha. có thời gian ôn tập kiến thức

Bình luận


Bình luận