75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no nâng cao (P1)

  • 12528 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt CTPT X là CnH2n+2

 3,6n14n+2=5,622,4n=5

 

=> CTPT: C5H12


Câu 2:

Ankan Y phản ứng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 bằng 39,25. Tên của Y là :

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo ra dẫn xuất monoclo :

( 1 )

Theo giả thiết ta thấy CnH2n+1Cl gồm hai đồng phân và

 MCnH2n+1Cl=39,25 .2 = 78,5 gam/mol

nên ta có : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3  =>  CTPT của ankan là C3H8.

Vậy Y là propan, phương trình phản ứng :

 


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. hai hiđrocacbon trong X là :

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt CTPT 2 ankan là Cn¯H2n¯+2

nCO2=2,2422,4=0,1 (mol) ; nH2O =3,2422,4=0,18(mol)

nx = nH2O -nCO2 = 0,18 – 0,1 = 0,08 (mol)

=> 0,08 n¯ = 0,1 => n¯ = 1,25 => CTPT 2 ankan là: CH4 và C2H6


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được 4,48 lit khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của V là :

Xem đáp án

Đáp án C

nx=2,2422,4=0,1 (mol); nCO2=4,4822,4=0,2 (mol) nX=nH2O -nCO2nH2O =nCO2+ nX=0,2+0,1=0,3(mol) m= 0,3 . 18 =5,4( gam) 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Milky Way

1 năm trước

Lê Nhựt Hào

cảm ơn vietjack nhiều nha. có thời gian ôn tập kiến thức
T

6 tháng trước

Thiên Ưng Trần Nguyễn

Bình luận


Bình luận