75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no nâng cao (P3)

  • 10397 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 5:

Crackinh 0,1 mol pentan được hỗn hợp X. Đốt cháy hết X rồi hấp thụ sản phẩm cháy bởi nước vôi trong dư. Hỏi khối lượng dung dịch cuối cùng thu được tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án A

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mX=mC5H12

=> Đốt cháy hỗn hợp X cũng giống như đốt cháy C5H12

=> Khối lượng dung dịch giảm : 50 – 32,8 = 17,2 (g)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Milky Way

2 tháng trước

Lê Nhựt Hào

cảm ơn vietjack nhiều nha. có thời gian ôn tập kiến thức

Bình luận


Bình luận