Bài tập: Phép cộng phân số chọn lọc, có đáp án

  • 2182 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tổng 46+2781 có kết quả là

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 2:

Tính tổng hai phân số 35/36 và -125/36

Xem đáp án

Đáp án là A

Trắc nghiệm: Phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 3:

Thực hiện phép tính 6591+-4455 ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án là C

Trắc nghiệm: Phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận