Bài tập Toán 7 chương 1: Luyện tập về các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng (Phiếu luyện số 1)

  • 1026 lượt xem

  • 6 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

1) Điền vào chỗ trống cách vẽ hình dưới đây và chép lại:

Vẽ ….AED

Vẽ đường thẳng …...đoạn thẳng AD và đi qua E. Đường thẳng đó cắt đoạn thẳng AD tại ….

Vẽ đường thẳng …...đoạn thẳng AE và đi qua D. Đường thẳng đó cắt ……………tại C

2) Mô tả cách vẽ hình dưới đây bắt đầu bởi : “Vẽ tam giác….”

a) b)

 

Xem đáp án »

1)

Vẽ tam giác AED

Vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AD và đi qua E. Đường thẳng đó cắt đoạn thẳng AD tại B

Vẽ đường thẳng song song đường thẳng AE và đi qua D. Đường thẳng đó cắt tia EB tại C

2)

a) Vẽ tam giác HIJ. Vẽ đường thẳng (d) đi qua H và song song với IJ

b) Vẽ tam giác ABC. Qua C vẽ đường thẳng song song với đoạn thẳng AB. Qua B vẽ đường thẳng song song với đoạn thẳng AC. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D. Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với tia AC, cắt tia AC tại G


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận