Nguyên tử - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Liên kết hóa học

  • 7504 lượt thi

  • 54 câu hỏi

  • 65 phút

Câu 1:

Số proton và số nơtron có trong ion F2656e2+lần lượt là

Xem đáp án

Từ đó, dễ nhận thấy quá trình hình thành cation Fe2+ chỉ xảy ra sự nhường electron tại lớp eletron ngoài cùng của vỏ nguyên tử mà không làm thay đổi các thành phần có trong hạt nhân.

Do đó, cation Fe2+ và nguyên tử Fe chỉ khác nhau về số eletron, còn số proton và số nơtron bằng nhau.

Từ số khối A = 56 và số proton = Z = 26 → Số nơtron N = A – N = 30.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho dãy các nguyên tử: X612,Y714,Z614 Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố hóa học?

Xem đáp án

Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron → Khác nhau số khối A → X và Z là đồng vị của nhau vì đều có 6 proton.

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 1s22s22p6 Nguyên tố X là

Xem đáp án

Cấu hình electron của cation X2+ là 1s22s22p6 có 10 electron → X có 12e (Vì X đã nhường đi 2e tạo thành cation X2+) → X là Mg ( Z = 12).

 

Chọn đáp án B.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Tiến Thịnh

Bình luận


Bình luận

Chang Trần
09:40 - 17/10/2021

Câu 4 đề bài cho là Cr- đáp án Cr3+