Chuyên đề: Rơi tự do (Vật lí 10)

  • 2938 lượt xem

  • 26 câu hỏi0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Hòa
17:15 - 10/10/2021

quãng đường đi được trong 2s cuối cùng phải bằng 320-180=140(m)