Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 3)

  • 3966 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm

Chất không phân li ra ion khi hòa tan trong nước là

Xem đáp án

Chọn D 

C2H5OH không phân li ra ion khi hòa tan trong nước.


Câu 2:

Hợp chất thuộc loại chất điện li mạnh là CH3COOCH3

Xem đáp án

Chọn D

KCl là muối tan nên là chất điện li mạnh.


Câu 3:

Muối nào sau đây là muối axit?

Xem đáp án

Chọn C

Muối axit là muối mà gốc axit vẫn còn hiđro có thể phân li ra ion H+.

Vậy CaHCO32là muối axit do:

HCO3-  H+ + CO32-.


Câu 4:

Chất không có tính lưỡng tính là

Xem đáp án

Chọn A

K2SO4 là muối trung hòa, không có tính lưỡng tính.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận