Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

  • 5576 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Hiện tượng xảy ra khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc nhẹ hỗn hợp?

Xem đáp án

Hiện tượng xảy ra: “Brom lỏng không bị mất màu” do thiếu xúc tác bột Fe.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và C2H5OH.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là:

Xem đáp án

Ancol isopropylic: (CH3)2CHOH là ancol bậc 2 → X là CH3  CO  CH3 (đimetyl xeton).

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Oxi hoá không CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được anđehit có công thức là:

Xem đáp án

Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được anđehit có công thức là CH3CHO.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho m (g) anđehit axetic vào dung dịch AgNO3/ NH3 dư thì thu được 6,48 gam Ag. Với H = 75% thì m có giá trị là:

Xem đáp án

nAg = 2nanđehit pư  nanđehit pư = 0,03 mol.

   Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án C.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận