Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 5573 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Hiện tượng xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím là:

Xem đáp án

Hiện tượng xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím là dung dịch KMnO4 bị mất màu.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

Xem đáp án

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

Chọn đáp án C.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận