Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

  • 5593 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sơ đồ phản ứng:

HCHO +AgNO3/NH34Ag

HCOOH+AgNO3/NH3 2Ag

nAg= 4nHCHO+ 2nHCOOH= 4×0,05 + 2×0,1 = 0,4 (mol).

mAg= 0,4×108 = 43,2 (gam).


Câu 2:

Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2dư, thu được 750,0 (g) kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 75%. Giá trị m cần dùng là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét một mắt xích tinh bột, ta có sơ đồ:

- C6H10O5- to,xt+H2OC6H12O6enzim2C2H5OH + 2CO2.

CO2+ Ca(OH)2CaCO3+ H2O

\({n_{C{O_2}}} = {n_{ \downarrow CaC{O_3}}} = \frac{{750}}{{100}} = 7,5\)(mol).

Khối lượng tinh bột = m = \(\frac{{7,5}}{2} \times 162 \times \frac{{100}}{{75}} \times \frac{{100}}{{75}}\) = 1080 (gam).


Câu 3:

Anđehit fomic có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Anđehit fomic vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

+ Tính khử: Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Ví dụ: HCHO + 2AgNO3+ H2O + 3NH3toHCOONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag↓

Chú ý: HCOONH4vẫn có thể phản ứng tiếp với AgNO3/ NH3

+ Tính oxi hóa: Tác dụng với hiđro.

Ví dụ: HCHO + H2Ni,toCH3OH


Câu 4:

Cho hình vẽ sau. Nêu hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4?

 Cho hình vẽ sau. Nêu hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm chứa dung dịch KMnO4? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phương trình hóa học: C2H5OHH2SO4,to C2H4+ H2O.

Khí thoát ra gồm C2H4và có tạp chất SO2, CO2(do H2SO4đậm đặc có tính oxi hóa mạnh), dẫn hỗn hợp khí này vào dung dịch KMnO4.

Hiện tượng: Màu của dung dịch KMnO4nhạt dần, có kết tủa màu nâu đen.

Phương trình hóa học:

3CH2=CH2+ 4H2O + 2KMnO43HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2+ 2KOH

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O K2SO4+ 2MnSO4+ 2H2SO4


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(1) Có thể ngâm giấm ăn trong các vật dụng làm bằng nhôm.

(2) Trong chanh có chứa axit xitric nên có vị chua.

(3) Để giảm bớt nguy hại cho cơ thể khi uống rượu cần tăng nồng độ anđehit bằng cách làm nóng rượu khi đó lượng lớn andehit bốc hơi.

(4) Dung dịch fomalin dùng để bảo quản thức ăn (thịt, cá...)

(5) Uống phải fomanđehit có thể tăng hoạt động của tim, giảm thân nhiệt, hôn mê hoặc dẫn đến chết người.

(6) Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ còn anđehit axetic không làm đổi màu quỳ tím.

(7) Axit axetic tác dụng được với tất cả các muối.

Số phát biểu sai là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phát biểu sai: (1); (3); (4); (7).

Phát biểu (1) sai vì: Giấm ăn có thể làm mòn các vật dụng làm bằng nhôm.

3CH3COOH + Al (CH3COO)3Al + \(\frac{3}{2}\)H2

Phát biểu (3) sai vì: Để giảm bớt nguy hại cho cơ thể khi uống rượu cần giảm nồng độ anđehit bằng cách làm nóng rượu khi đó lượng lớn anđehit bốc hơi (do anđehit có nhiệt độ sôi thấp, chỉ khoảng 20oC).

Phát biểu (4) sai vì: Dung dịch fomalin không dùng để bảo quản thức ăn (thịt, cá...). Dung dịch fomalin được dùng làm chất tẩy uế, ngâm mẫu động vật làm tiêu bản, dùng trong kĩ nghệ da giày

Phát biểu (7) sai vì: Axit axetic chỉ tác dụng được với một số muối (CaCO3, Na2CO3, …).


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận