Ôn thi HKI (P1)

  • 1430 lượt xem

  • 25 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 10:

Hai nền nhà có cùng một chiều dài. Chiều rộng của nền thứ nhất bằng 1,2 lần chiều rộng của nền thứ hai. Khi lát gạch bông thì số gạch lát nền thứ nhất nhiều hơn nền thứ hai là 400 viên gạch. Hỏi mỗi nền nhà phải lát bao nhiêu viên gạch?

Xem đáp án »

Vì hai nền nhà có cùng chiều dài, nên tỉ số gạch lát của hai nền bằng tỉ số chiều rộng của các nền đó. Gọi số gạch lát của nền thứ nhất là a, số gạch lát của nền thứ hai là b, ta có:

ab=1,2=65a6=b5=ab1=400a=2400;b=2000


Câu 19:

Cho ab=bc=ca. Chứng minh rằng a=b=c

Xem đáp án »

ad t/ch dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

ab=bc=ca=a+b+cb+c+a=1a=b=c(dpcm)


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận