Giải toán 7 Luyện tập trang 101-102

  • 4263 lượt xem

  • 6 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

Xem đáp án »

Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia


Câu 2:

Vẽ hình minh hoa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu

Xem đáp án »

Hình minh hoa và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu:

Giải bài 51 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

GT : a//b , c⊥a

KL : c⊥b

 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận