Trắc nghiệm chuyên đề Hoá 12 Chủ đề 2. Các phản ứng hoá học của este có đáp án

  • 446 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Cho phản ứng:
Cho phản ứng: CH3CH2COOH=CH2 + H2O H+, t độ (ảnh 1)

Sản phẩm thu được từ phản ứng trên gồm:

Xem đáp án

Đáp án: C

Cho phản ứng: CH3CH2COOH=CH2 + H2O H+, t độ (ảnh 2)
Vì CH2=CH-OH kém bền nên sẽ biến thành CH3CHO

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa:
Cho sơ đồ chuyển hóa: X + NaOH -> Y t độ <- (CH3COO)2Ca X, Y đều là những chất hữu cơ đơn chức hơn kém nhau 1  (ảnh 1)

X, Y đều là những chất hữu cơ đơn chức hơn kém nhau 1 nguyên tử C.

Tìm đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận