Trắc nghiệm Este có đáp án (Vận dụng)

  • 6689 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20% và ống thứ hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Sau đó lắc đều cả 2 ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun cách thủy trong khoảng 5 phút. Hiện tượng trong 2 ống nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án A

Este bị thủy phân cả trong môi trường axit và môi trường kiềm khi đun nóng.

=> Chất lỏng trong ống 2 đồng nhất


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hoàng Thương

N

2 năm trước

Nguễn nhật thắng

Bình luận


Bình luận

trà thị thanh vân
22:10 - 03/10/2023

cho hỏi làm sao để nó không hiện đáp án ra trước khi bấm nộp bài ạ?