Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Bài tập lí thuyết kim loại kiềm thổ và hợp chất

  • 1965 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Dãy gồm các chất đều là kim loại kiềm thổ là

Xem đáp án

Dãy gồm các chất đều là kim loại kiềm thổ là Be, Ca, Sr, Ba.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong các chất sau, chất không thuộc kim loại kiềm thổ là

Xem đáp án

Chất không thuộc kim loại kiềm thổ là Li

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là không đúng 

Xem đáp án

Nhận xét không đúng là : Be, Mg, Ca, Sr, Ba đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường nên gọi là kim loại kiềm thổ.

Vì Be không phản ứng với nước, còn Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ cao.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng 

Xem đáp án

Mg và Be không phản ứng với nước ở điều kiện thường B sai.

Đi từ đầu nhóm IIA đến cuối nhóm theo chiều tăng dần điện tính hạt nhân tính kim loại (tính khử) tăng dần => Kim loại mạnh nhất là Ra; yếu nhất là Be. => A sai, D đúng.

Nhóm Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất => C sai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Câu nào không đúng khi nói về canxi 

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận