Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Bài tập lý thuyết về crom và hợp chất của crom (P3)

  • 727 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ 

Xem đáp án


Câu 5:

Khi cho dung dịch kiềm vào dung dịch K2Cr2O7 thì có hiện tượng

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận