Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Ôn tập chương 7 (P1)

  • 421 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

Xem đáp án


Câu 5:

Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận