Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Sự điện phân

  • 1948 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sản phẩm thu được khi điện phân NaOH nóng chảy là gì ?

Xem đáp án


Câu 2:

Trong quá trình điện phân dung dịch AgNO3, ở cực dương xảy ra phản ứng

Xem đáp án


Câu 5:

Phương trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ là

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận