Trắc nghiệm Kim loại kiềm thổ có đáp án (Nhận biết)

  • 185 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA?

Xem đáp án

Đáp án D

- Na là kim loại thuộc nhóm IA

- Al là kim loại thuộc nhóm IIIA

- Fe là kim loại thuộc nhóm VIIIB

- Ca là kim loại thuộc nhóm IIA


Câu 2:

Dãy gồm các chất đều là kim loại kiềm thổ là

Xem đáp án

Đáp án A

Dãy gồm các chất đều là kim loại kiềm thổ là Be, Ca, Sr, Ba.


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D

Nhận xét không đúng là : Be, Mg, Ca, Sr, Ba đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường nên gọi là kim loại kiềm thổ.

Vì Be không phản ứng với nước, còn Mg phản ứng với nước ở nhiệt độ cao.


Câu 4:

Câu nào không đúng khi nói về canxi ?

Xem đáp án

Đáp án C

Câu không đúng là: Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với O2.

PTHH: 2Ca + O2 → 2CaO => Ca bị oxi hóa khi tác dụng với O2.


Câu 5:

Mô tả nào sau đây không đúng về ứng dụng của Mg ?

Xem đáp án

Đáp án B

Mô tả không đúng là B. Mg dùng chế tạo dây dẫn điện


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận