Trắc nghiệm Luyện tập: Este và chất béo có đáp án (Vận dụng)

  • 2291 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

X và Y là 2 este mạch hở có công thức phân từ C5H8O2. Thuỷ phân X và Y trong dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa hai chất hữu cơ tương ứng Z và T. Đem Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được chất E. Lấy E tác dụng với NaOH thu được chất T. Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y có thể lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án D

X và Y có số liên kết π + v = 2.5+2-82 = 2

→ X và Y có 1 liên kết đôi ngoại trừ liên kết CO trong gốc cacboxyl

X, Y + NaOH → Z có khả năng phản ứng với AgNO3/NH3 nên Z là andehit (Z không thể là HCOONa vì từ Z có thể tạo thành T)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

2 năm trước

tú thái minh

Bình luận


Bình luận